finski brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nolla
1 Jedan Yksi
2 Dva Kaksi
3 Tri Kolme
4 četiri Neljä
5 Pet Viisi
6 šest Kuusi
7 Sedam Seitsemän
8 Osam Kahdeksan
9 Devet Yhdeksän
10 Deset Kymmenen
11 Jedanaest Yksitoista
12 Dvanaest Kaksitoista
13 Trinaest Kolmetoista
14 četrnaest Neljätoista
15 Petnaest Viisitoista
16 šesnaest Kuusitoista
17 Sedamnaesti Seitsemäntoista
18 Osamnaest Kahdeksantoista
19 Devetnaest Yhdeksäntoista
20 Dvadeset Kaksikymmentä
21 Dvadeset jedan Kaksikymmentäyksi
22 Dvadeset dve Kaksikymmentäkaksi
23 Dvadeset tri Kaksikymmentä kolme
24 Dvadeset četiri Kaksikymmentäneljä
25 Dvadeset pet Kaksikymmentäviisi
26 Dvadeset šest Kaksikymmentä kuusi
27 Dvadeset sedam Kaksikymmentä seitsemän
28 Dvadeset osam Kaksikymmentäkahdeksan
29 Dvadeset devet Kaksikymmentä yhdeksän
30 Trideset Kolmekymmentä
31 Trideset jedan Kolmekymmentäyksi
32 Trideset dva Kolmekymmentäkaksi
33 Trideset tri Kolmekymmentä kolme
34 Trideset četiri Kolmekymmentä neljä
35 Trideset pet Kolmekymmentä viisi
36 Trideset šest Kolmekymmentä kuusi
37 Trideset sedam Kolmekymmentäseitsemän
38 Trideset osam Kolmekymmentä kahdeksan
39 Trideset devet Kolmekymmentä yhdeksän
40 četrdeset Neljäkymmentä
41 Četrdeset jedan Neljäkymmentä yksi
42 Četrdeset dva Neljäkymmentä kaksi
43 Četrdeset tri Neljäkymmentä kolme
44 Četrdeset četiri Neljäkymmentä neljä
45 Četrdeset pet Neljäkymmentäviisi
46 Četrdeset šest Neljäkymmentä kuusi
47 Četrdeset sedam Neljäkymmentä seitsemän
48 Četrdeset osam Neljäkymmentä kahdeksan
49 Četrdeset devet Neljäkymmentä yhdeksän
50 Pedeset Viisikymmentä
51 Pedeset jedan Viisikymmentä yksi
52 Pedeset dva Viisikymmentä kaksi
53 Pedeset tri Viisikymmentä kolme
54 Pedeset četiri Viisikymmentä neljä
55 Pedeset pet Viisikymmentä viisi
56 Pedeset šest Viisikymmentä kuusi
57 Pedeset sedam Viisikymmentä seitsemän
58 Pedeset osam Viisikymmentä kahdeksan
59 Pedeset devet Viisikymmentä yhdeksän
60 šezdeset Kuusikymmentä
61 Šezdeset jedan Kuusikymmentä yksi
62 Šezdeset dva Kuusikymmentä kaksi
63 Šezdeset tri Kuusikymmentäkolme
64 Šezdeset četiri Kuusikymmentä neljä
65 Šezdeset pet Kuusikymmentä viisi
66 Šezdeset šest Kuusikymmentä kuusi
67 Šezdeset sedam Kuusikymmentä seitsemän
68 Šezdeset osam Kuusikymmentä kahdeksan
69 Šezdeset devet Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sedamdeset Seitsemänkymmentä
71 Sedamdeset jedan Seitsemänkymmentä yksi
72 Sedamdeset dva Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sedamdeset tri Seitsemänkymmentä kolme
74 Sedamdeset četiri Seitsemänkymmentä neljä
75 Sedamdeset pet Seitsemänkymmentä viisi
76 Sedamdeset šest Seitsemänkymmentä kuusi
77 Sedamdeset sedam Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sedamdeset osam Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Sedamdeset devet Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Osamdeset Kahdeksankymmentä
81 Osamdeset jedan Kahdeksankymmentä yksi
82 Osamdeset dva Kahdeksankymmentä kaksi
83 Osamdeset tri Kahdeksankymmentä kolme
84 Osamdeset četiri Kahdeksankymmentä neljä
85 Osamdeset pet Kahdeksankymmentä viisi
86 Osamdeset šest Kahdeksankymmentä kuusi
87 Osamdeset sedam Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Osamdeset osam Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Osamdeset devet Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Devedeset Yhdeksänkymmentä
91 Devedeset jedan Yhdeksänkymmentäyksi
92 Devedeset dva Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Devedeset tri Ninety kolme
94 Devedeset četiri Ninety neljä
95 Devedeset pet Yhdeksänkymmentä viisi
96 Devedeset šest Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Devedeset sedam Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Devedeset osam Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Devedeset devet Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Sto Sata