estonski brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula null -
1 Jedan üks -
2 Dva Kaks -
3 Tri Kolm -
4 četiri Neli -
5 Pet Viis -
6 šest Kuus -
7 Sedam Seitse -
8 Osam Kaheksa -
9 Devet üheksa -
10 Deset Kümme -
11 Jedanaest üksteist -
12 Dvanaest Kaksteist -
13 Trinaest Kolmteist -
14 četrnaest Neliteist -
15 Petnaest Viisteist -
16 šesnaest Kuusteist -
17 Sedamnaesti Seitseteist -
18 Osamnaest Kaheksateist -
19 Devetnaest üheksateist -
20 Dvadeset Kakskümmend -
21 Dvadeset jedan Kakskümmend üks -
22 Dvadeset dve Kakskümmend kaks -
23 Dvadeset tri Kakskümmend kolm -
24 Dvadeset četiri Kakskümmend neli -
25 Dvadeset pet Kakskümmend viis -
26 Dvadeset šest Kakskümmend kuus -
27 Dvadeset sedam Kakskümmend seitse -
28 Dvadeset osam Kakskümmend kaheksa -
29 Dvadeset devet Kakskümmend üheksa -
30 Trideset Kolmkümmend -
31 Trideset jedan Kolmkümmend üks -
32 Trideset dva Kolmkümmend kaks -
33 Trideset tri Kolmkümmend kolm -
34 Trideset četiri Kolmkümmend neli -
35 Trideset pet Kolmkümmend viis -
36 Trideset šest Kolmkümmend kuus -
37 Trideset sedam Kolmkümmend seitse -
38 Trideset osam Kolmkümmend kaheksa -
39 Trideset devet Kolmkümmend üheksa -
40 četrdeset Nelikümmend -
41 Četrdeset jedan Nelikümmend üks -
42 Četrdeset dva Nelikümmend kaks -
43 Četrdeset tri Nelikümmend kolm -
44 Četrdeset četiri Nelikümmend neli -
45 Četrdeset pet Nelikümmend viis -
46 Četrdeset šest Nelikümmend kuus -
47 Četrdeset sedam Nelikümmend seitse -
48 Četrdeset osam Nelikümmend kaheksa -
49 Četrdeset devet Nelikümmend üheksa -
50 Pedeset Viiskümmend -
51 Pedeset jedan Viiskümmend üks -
52 Pedeset dva Viiskümmend kaks -
53 Pedeset tri Viiskümmend kolm -
54 Pedeset četiri Viiskümmend neli -
55 Pedeset pet Viiskümmend viis -
56 Pedeset šest Viiskümmend kuus -
57 Pedeset sedam Viiskümmend seitse -
58 Pedeset osam Viiskümmend kaheksa -
59 Pedeset devet Viiskümmend üheksa -
60 šezdeset Kuuskümmend -
61 Šezdeset jedan Kuuskümmend üks -
62 Šezdeset dva Kuuskümmend kaks -
63 Šezdeset tri Kuuskümmend kolm -
64 Šezdeset četiri Kuuskümmend neli -
65 Šezdeset pet Kuuskümmend viis -
66 Šezdeset šest Kuuskümmend kuus -
67 Šezdeset sedam Kuuskümmend seitse -
68 Šezdeset osam Kuuskümmend kaheksa -
69 Šezdeset devet Kuuskümmend üheksa -
70 Sedamdeset Seitsekümmend -
71 Sedamdeset jedan Seitsekümmend üks -
72 Sedamdeset dva Seitsekümmend kaks -
73 Sedamdeset tri Seitsekümmend kolm -
74 Sedamdeset četiri Seitsekümmend neli -
75 Sedamdeset pet Seitsekümmend viis -
76 Sedamdeset šest Seitsekümmend kuus -
77 Sedamdeset sedam Seitsekümmend seitse -
78 Sedamdeset osam Seitsekümmend kaheksa -
79 Sedamdeset devet Seitsekümmend üheksa -
80 Osamdeset Kaheksakümmend -
81 Osamdeset jedan Kaheksakümmend üks -
82 Osamdeset dva Kaheksakümmend kaks -
83 Osamdeset tri Kaheksakümmend kolm -
84 Osamdeset četiri Kaheksakümmend neli -
85 Osamdeset pet Kaheksakümmend viis -
86 Osamdeset šest Kaheksakümmend kuus -
87 Osamdeset sedam Kaheksakümmend seitse -
88 Osamdeset osam Kaheksakümmend kaheksa -
89 Osamdeset devet Kaheksakümmend üheksa -
90 Devedeset Üheksakümmend -
91 Devedeset jedan Üheksakümmend üks -
92 Devedeset dva Üheksakümmend kaks -
93 Devedeset tri Üheksakümmend kolm -
94 Devedeset četiri Üheksakümmend neli -
95 Devedeset pet Üheksakümmend viis -
96 Devedeset šest Üheksakümmend kuus -
97 Devedeset sedam Üheksakümmend seitse -
98 Devedeset osam Üheksakümmend kaheksa -
99 Devedeset devet Üheksakümmend üheksa -
100 Sto Sada -