danski brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nul -
1 Jedan 3 -
2 Dva To -
3 Tri Tre -
4 četiri Fire -
5 Pet Fem -
6 šest Seks -
7 Sedam Syv -
8 Osam Otte -
9 Devet Ni -
10 Deset Ti -
11 Jedanaest Elleve -
12 Dvanaest Tolv -
13 Trinaest Tretten -
14 četrnaest Fjorten -
15 Petnaest Femten -
16 šesnaest Seksten -
17 Sedamnaesti Sytten -
18 Osamnaest Atten -
19 Devetnaest Nitten -
20 Dvadeset Tyve -
21 Dvadeset jedan Tyve én -
22 Dvadeset dve Tyve to -
23 Dvadeset tri Tyve tre -
24 Dvadeset četiri Fireogtyve -
25 Dvadeset pet Femogtyve -
26 Dvadeset šest Tyve seks -
27 Dvadeset sedam Tyve syv -
28 Dvadeset osam Tyve otte -
29 Dvadeset devet Tyve ni -
30 Trideset Tredive -
31 Trideset jedan Enogtredive -
32 Trideset dva Toogtredive -
33 Trideset tri Treogtredive -
34 Trideset četiri Fireogtredive -
35 Trideset pet Femogtredive -
36 Trideset šest Seksogtredive -
37 Trideset sedam Syvogtredive -
38 Trideset osam Otteogtredive -
39 Trideset devet Tredive ni -
40 četrdeset Fyrre -
41 Četrdeset jedan Enogfyrre -
42 Četrdeset dva Toogfyrre -
43 Četrdeset tri Treogfyrre -
44 Četrdeset četiri Fireogfyrre -
45 Četrdeset pet Femogfyrre -
46 Četrdeset šest Seksogfyrre -
47 Četrdeset sedam Syvogfyrre -
48 Četrdeset osam Otteogfyrre -
49 Četrdeset devet Fyrre ni -
50 Pedeset Halvtreds -
51 Pedeset jedan Fifty ene -
52 Pedeset dva Fifty to -
53 Pedeset tri Fifty tre -
54 Pedeset četiri Fifty fire -
55 Pedeset pet Fifty fem -
56 Pedeset šest Fifty seks -
57 Pedeset sedam Fifty syv -
58 Pedeset osam Fifty otte -
59 Pedeset devet Fifty ni -
60 šezdeset Tress -
61 Šezdeset jedan Enogtres -
62 Šezdeset dva Sixty to -
63 Šezdeset tri Treogtres -
64 Šezdeset četiri Sixty fire -
65 Šezdeset pet Sixty fem -
66 Šezdeset šest Sixty seks -
67 Šezdeset sedam Sixty syv -
68 Šezdeset osam Sixty otte -
69 Šezdeset devet Sixty ni -
70 Sedamdeset Halvfjerds -
71 Sedamdeset jedan Halvfjerds en -
72 Sedamdeset dva Seventy to -
73 Sedamdeset tri Halvfjerds tre -
74 Sedamdeset četiri Seventy fire -
75 Sedamdeset pet Halvfjerds fem -
76 Sedamdeset šest Halvfjerds seks -
77 Sedamdeset sedam Halvfjerds syv -
78 Sedamdeset osam Halvfjerds otte -
79 Sedamdeset devet Halvfjerds ni -
80 Osamdeset Firs -
81 Osamdeset jedan Firs ene -
82 Osamdeset dva Firs to -
83 Osamdeset tri Eighty tre -
84 Osamdeset četiri Eighty fire -
85 Osamdeset pet Eighty fem -
86 Osamdeset šest Firs seks -
87 Osamdeset sedam Firs syv -
88 Osamdeset osam Eighty otte -
89 Osamdeset devet Firs ni -
90 Devedeset Ninety -
91 Devedeset jedan Halvfems én -
92 Devedeset dva Halvfems to -
93 Devedeset tri Ninety tre -
94 Devedeset četiri Halvfems fire -
95 Devedeset pet Ninety fem -
96 Devedeset šest Ninety Six -
97 Devedeset sedam Ninety syv -
98 Devedeset osam Halvfems otte -
99 Devedeset devet Ninety Nine -
100 Sto Et hundrede -