češki brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nula
1 Jedan Jeden
2 Dva Dvě
3 Tri Tři
4 četiri čtyři
5 Pet Pět
6 šest šest
7 Sedam Sedm
8 Osam Osm
9 Devet Devět
10 Deset Deset
11 Jedanaest Jedenáct
12 Dvanaest Dvanáct
13 Trinaest Třináct
14 četrnaest čtrnáct
15 Petnaest Patnáct
16 šesnaest šestnáct
17 Sedamnaesti Sedmnáct
18 Osamnaest Osmnáct
19 Devetnaest Devatenáct
20 Dvadeset Dvacet
21 Dvadeset jedan Dvacet jedna
22 Dvadeset dve Dvacet dva
23 Dvadeset tri Dvacet tři
24 Dvadeset četiri Dvacet čtyři
25 Dvadeset pet Dvacet pět
26 Dvadeset šest Dvacet šest
27 Dvadeset sedam Dvacet sedm
28 Dvadeset osam Dvacet osm
29 Dvadeset devet Dvacet devět
30 Trideset Třicet
31 Trideset jedan Třicet jedna
32 Trideset dva Třicet dva
33 Trideset tri Třicet tři
34 Trideset četiri Třicet čtyři
35 Trideset pet Třicet pět
36 Trideset šest Třicet šest
37 Trideset sedam Třicet sedm
38 Trideset osam Třicet osm
39 Trideset devet Třicet devět
40 četrdeset Čtyřicet
41 Četrdeset jedan Čtyřicet jedna
42 Četrdeset dva Čtyřicet dva
43 Četrdeset tri Čtyřicet tři
44 Četrdeset četiri Čtyřicet čtyři
45 Četrdeset pet Čtyřicet pět
46 Četrdeset šest Čtyřicet šest
47 Četrdeset sedam Čtyřicet sedm
48 Četrdeset osam Čtyřicet osm
49 Četrdeset devet Čtyřicet devět
50 Pedeset Padesát
51 Pedeset jedan Padesát jedna
52 Pedeset dva Padesát dva
53 Pedeset tri Padesát tři
54 Pedeset četiri Padesát čtyři
55 Pedeset pet Padesát pět
56 Pedeset šest Padesát šest
57 Pedeset sedam Padesát sedm
58 Pedeset osam Padesát osm
59 Pedeset devet Padesát devět
60 šezdeset Šedesát
61 Šezdeset jedan Šedesát jedna
62 Šezdeset dva Šedesát dva
63 Šezdeset tri Šedesát tři
64 Šezdeset četiri Šedesát čtyři
65 Šezdeset pet Šedesát pět
66 Šezdeset šest Sixty six
67 Šezdeset sedam Šedesát sedm
68 Šezdeset osam Šedesát osm
69 Šezdeset devet Šedesát devět
70 Sedamdeset Sedmdesát
71 Sedamdeset jedan Sedmdesát jedna
72 Sedamdeset dva Sedmdesát dva
73 Sedamdeset tri Sedmdesát tři
74 Sedamdeset četiri Sedmdesát čtyři
75 Sedamdeset pet Sedmdesát pět
76 Sedamdeset šest Sedmdesát šest
77 Sedamdeset sedam Sedmdesát sedm
78 Sedamdeset osam Sedmdesát osm
79 Sedamdeset devet Sedmdesát devět
80 Osamdeset Osmdesát
81 Osamdeset jedan Osmdesát jedna
82 Osamdeset dva Osmdesát dva
83 Osamdeset tri Osmdesát tři
84 Osamdeset četiri Osmdesát čtyři
85 Osamdeset pet Osmdesát pět
86 Osamdeset šest Osmdesát šest
87 Osamdeset sedam Osmdesát sedm
88 Osamdeset osam Osmdesát osm
89 Osamdeset devet Osmdesát devět
90 Devedeset Devadesát
91 Devedeset jedan Devadesát jedna
92 Devedeset dva Devadesát dva
93 Devedeset tri Devadesát tři
94 Devedeset četiri Devadesát čtyři
95 Devedeset pet Devadesát pět
96 Devedeset šest Devadesát šest
97 Devedeset sedam Devadesát sedm
98 Devedeset osam Devadesát osm
99 Devedeset devet Devadesát devět
100 Sto Sto