Bjeloruski brojevi 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula нуля -
1 Jedan адзін -
2 Dva два -
3 Tri тры -
4 četiri чатыры -
5 Pet пяць -
6 šest шэсць -
7 Sedam сем -
8 Osam восем -
9 Devet дзевяць -
10 Deset дзесяць -
11 Jedanaest адзінаццаць -
12 Dvanaest дванаццаць -
13 Trinaest трынаццаць -
14 četrnaest чатырнаццаць -
15 Petnaest пятнаццаць -
16 šesnaest шаснаццаць -
17 Sedamnaesti семнаццаць -
18 Osamnaest васемнаццаць -
19 Devetnaest дзевятнаццаць -
20 Dvadeset дваццаць -
21 Dvadeset jedan дваццаць адзін -
22 Dvadeset dve дваццаць два -
23 Dvadeset tri дваццаць тры -
24 Dvadeset četiri дваццаць чатыры -
25 Dvadeset pet дваццаць пяць -
26 Dvadeset šest дваццаць шэсць -
27 Dvadeset sedam дваццаць сем -
28 Dvadeset osam дваццаць восем -
29 Dvadeset devet дваццаць дзевяць -
30 Trideset трыццаць -
31 Trideset jedan трыццаць адзін -
32 Trideset dva трыццаць два -
33 Trideset tri трыццаць тры -
34 Trideset četiri трыццаць чатыры -
35 Trideset pet трыццаць пяць -
36 Trideset šest трыццаць шэсць -
37 Trideset sedam трыццаць сем -
38 Trideset osam трыццаць восем -
39 Trideset devet трыццаць дзевяць -
40 četrdeset сорак -
41 Četrdeset jedan сорак адзін -
42 Četrdeset dva сорак два -
43 Četrdeset tri сорак тры -
44 Četrdeset četiri сорак чатыры -
45 Četrdeset pet сорак пяць -
46 Četrdeset šest сорак шэсць -
47 Četrdeset sedam сорак сем -
48 Četrdeset osam сорак восем -
49 Četrdeset devet сорак дзевяць -
50 Pedeset пяцьдзесят -
51 Pedeset jedan пяцьдзесят адзін -
52 Pedeset dva пяцьдзесят два -
53 Pedeset tri пяцьдзесят тры -
54 Pedeset četiri пяцьдзесят чатыры -
55 Pedeset pet пяцьдзесят пяць -
56 Pedeset šest пяцьдзесят шэсць -
57 Pedeset sedam пяцьдзесят сем -
58 Pedeset osam пяцьдзесят восем -
59 Pedeset devet пяцьдзесят дзевяць -
60 šezdeset шэсцьдзесят -
61 Šezdeset jedan шэсцьдзесят адзін -
62 Šezdeset dva шэсцьдзесят два -
63 Šezdeset tri шэсцьдзесят тры -
64 Šezdeset četiri шэсцьдзесят чатыры -
65 Šezdeset pet шэсцьдзесят пяць -
66 Šezdeset šest шэсцьдзесят шэсць -
67 Šezdeset sedam шэсцьдзесят сем -
68 Šezdeset osam шэсцьдзесят восем -
69 Šezdeset devet шэсцьдзесят дзевяць -
70 Sedamdeset семдзесят -
71 Sedamdeset jedan семдзесят адзін -
72 Sedamdeset dva семдзесят два -
73 Sedamdeset tri семдзесят тры -
74 Sedamdeset četiri семдзесят чатыры -
75 Sedamdeset pet семдзесят пяць -
76 Sedamdeset šest семдзесят шэсць -
77 Sedamdeset sedam семдзесят сем -
78 Sedamdeset osam семдзесят восем -
79 Sedamdeset devet семдзесят дзевяць -
80 Osamdeset восемдзесят -
81 Osamdeset jedan восемдзесят адзін -
82 Osamdeset dva восемдзесят два -
83 Osamdeset tri восемдзесят тры -
84 Osamdeset četiri восемдзесят чатыры -
85 Osamdeset pet восемдзесят пяць -
86 Osamdeset šest восемдзесят шэсць -
87 Osamdeset sedam восемдзесят сем -
88 Osamdeset osam восемдзесят восем -
89 Osamdeset devet восемдзесят дзевяць -
90 Devedeset дзевяноста -
91 Devedeset jedan дзевяноста адзін -
92 Devedeset dva дзевяноста два -
93 Devedeset tri дзевяноста тры -
94 Devedeset četiri дзевяноста чатыры -
95 Devedeset pet дзевяноста пяць -
96 Devedeset šest дзевяноста шэсць -
97 Devedeset sedam дзевяноста сем -
98 Devedeset osam дзевяноста восем -
99 Devedeset devet дзевяноста дзевяць -
100 Sto сто -